TÓNOVANÁ INTERIÉROVÁ DISPERZNÍ OTĚRUVZDORNÁ BARVA

Ideální pro obývací a komerční prostory, dětské pokoje, jídelny, chodby, kanceláře, prodejní prostory.

 


Hlavní výhody
burst 3 1

  • moderní odstíny
  • možnost okamžité aplikace tónované barvy
  • perfektní zpracovatelnost
  • výborná krycí schopnost a roztíratelnosty
  • matný vzhled
  • odolnost vůči otěru za sucha
  • vynikající paropropustnost
  • vhodná k nátěrům omítek sanačních systémů

Pro jaké povrchy

k nátěrům stěn a stropů, vápenných, vápenocementových, sádrovápenných a sádrových omítek, sádrokartonových, sádrovláknitých a dřevovláknitých desek, omítek s akrylátovým pojivem, sanačních omítek (splňuje požadavek směrnice WTA CZ limitujícího použití krycích vrstev na sanačních omítkách z hlediska propustnosti pro vodní páry), betonových panelů a monolitů, papírových tapet k tomu určených, tapet ze skelných vláken apod. Rovněž k aplikaci na podklady s kombinací např. minerálních omítek a sádrokartonu.

 

Vydatnost

6 - 10 m2/kg

v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušky nanesené vrstvy.

Jak barvu nanášet?válečkem
válečkem
štětkou
štětkou
Airless technologií
Airless technologií
HVLP technologií
HVLP technologií
het slide

Správný postup,
garance skvělého výsledku

1. Napouštěcí nátěr se provede barvou zředěnou max. 0,3 l vody na 1 kg barvy. Na extrémně hladké podklady (sádrokarton, sádrové stěrky apod.) se pro napouštěcí nátěr používá penetrační přípravek UP-GRUND, velmi savé podklady se napouštějí přípravky A-GRUND nebo AT-GRUND. Pokud je podkladem soudržný, nesprašující, málo nasákavý původní nátěr, napouštěcí nátěr není nutný. Vrstvy starých nátěrů s nedostatečnou přídržností je nutné předem oškrábat.

2. Po zaschnutí napouštěcího nátěru se nanáší 1–2 krycí nátěry barvou zředěnou max. 0,1 litru vody na 1 kg barvy. U nových či odstínově výrazně odlišných podkladů se podle potřeby nanáší i více krycích nátěrů.

Kupte si Klasik COLOR

Kupte si Klasik COLOR

Klasik Color najdete na více než 1000 prodejních místech v Čechách i na Slovensku. V prodejnách typu barvy-laky, v hobby marketech i v nabídkách specializovaných barvářských e-shopů.

Prodává se v obalech o hmotnosti 1,5 kg, 4 kg a 7+1 kg NAVÍC.

 

stáhněte si katalog stáhněte si technický list

powered by
Výrobní závod:
HET spol. s r. o.
Ohníč čp. 61
417 65 Ohníč
Tel.: 417 810 111-3
obchod@het.cz

Obchodní středisko Plzeň:
HET spol. s r. o.
Chotíkovská 161/23
318 00 Malesice
Tel.: 377 823 231
hetmalesice@het.cz

Obchodní středisko Morava:
HET spol. s r. o.
Slavkovská 1158
683 01 Rousínov
Tel.: 549 410 071
hetrousinov@hetrousinov.cz